Generalforsamling 2022 Kulturfuglen

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling i Kulturfuglen. 

D. 27. marts kl. 14:00

Ølsemagle Sognegård


D. 19. marts offentliggøres den endelige dagsorden og bilag her på siden. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Generalforsamlingen vil også blive livestreamet på Kulturfuglens facebookside.


Frist for indkomne forslag sættes til d. 18. marts.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

  Under dette punkt skal forsamlingen først og fremmest godkende generalforsamling. Herefter skal der vælges dirigent, referent og stemmetællere. Alle kan opstille kandidater - kandidaterne behøver ikke være medlemmer af Kulturfuglen. 

 2. Bestyrelsens beretning

  Bestyrelsen beretter fra det forgangne år

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  Fremlægges af kasserer, Ruben Christensen på vegne af bestyrelsen

 4. Indkomne forslag

  - Vedtægtsændringer
  - Opgaver for bestyrelsen

  Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal

  Opgaver der pålægges bestyrelsen vedtages med ordinært flertal


 5. Fastsættelse af kontingent


  Bestyrelsen foreslår at beholde vores nuværende årlige kontigent på


  Familiemedlemskab: 149,-
  Individuel medlemskab: 95,-
  Kontingent og medlemskab følger kalenderåret jf. vedtægterne.

 6. Behandling af handlingsplan og budget

  Retningslinjerne for bestyrelsens arbejde og økonomi det kommende år igennem en handlingsplan og budget vedtages. Alle medlemmer er velkomne til at stille ændringsforslag til begge dele på mødet.

 7. Valg af til bestyrelsen

  Jf. vedtægterne er bestyrelsens poster 2årige og de forskellige poster vælges skiftende.

  I Kulturfuglen deltager suppleanter på lige fod med resten af bestyrelsen i møder og bestyrelsens arbejde.

 8. Valg af revisor

  Jf. vedtægterne skal vi have en revisor til at gennemse bestyrelsen økonomiske drift. Der skal vælges en revisor og en suppleant. Alle medlemmer, som ikke sidder i bestyrelsen, kan stille op til begge poster.

 9. Evt.

Kulturfuglen

Generalforsamling 2022


Alle medlemmer er velkomne, men kun én fra familiemedlemskab har stemmeret

Tlf.  +45 3112 9322

Email: sammenom@kulturfuglen.dk