Bliv venskabsforening

Venskabsforening


Venskabsforeninger er lokale foreninger, som skaber aktiviteter, der passer ind i Kulturfuglens formål. Som venskabsforening betaler man 500,- og får til gengæld muligheder for at bruge Kulturfuglens faciliteter til egne arrangementer, samt muligheden for at få reklame via Kulturfulgens kanaler.  Vi arrangerer også årligt et fællesmøde hvor venskabsforeninger og institutioner mødes og drøfter hvordan vi får skabt mere fællesskab og flere aktiviteter i Køge Nord, til gavn og glæde for alle.  

2020Vores venskaber i år


Ølsemagle Sogns Menighedspleje                            LOF Køge
Vil I være venskabsforening med Kulturfuglen så kontakt vores kasserer, Ruben, på kasserer@kulturfuglen.dk og hør mere om hvordan vi konkret kan være venskabsforeninger.