Støt os

Vi er frivillige - er du?


Vi er frivillige. Vi er borgere i Køge Nord. Og vi er her for at skabe liv og glade dage i vores lokale område. 

Vil du hjælpe os?


Som en frivillig forening har vi meget brug for støtte fra borgere, lokale virksomheder, foreninger, kommunen og fonde. Vi har allerede et stærkt samarbejde med Køge kommune og flere af kommunens kulturtilbud, som hjælper os, men vi vil gerne blive bedre til at skabe vores aktiviteter, så vi har brug for både hænder, ekspertise og finansiering til vores projekter. Vælg nedenfor om du vil være frivillig, medlem, sponsor, venskabsforening eller venskabsinstitution. 

Bliv frivillig

#VIERFRIVILLIGE


Alle i Kulturfuglen er frivillige - lige fra bestyrelse, instruktører og dem i revlekiosken. Vi har brug for frivillige til mange opgaver og holder to årlige arrangementer for de frivillige. Skal du være frivillig?

Venskabs-foreninger & institutioner

#Fællesskaber


Vores formål er at skabe fællesskaber og passe på naturen. Det gør vi heldigvis i samarbejde med en lang række lokale institutioner og foreninger.

Lokal sponsor?

#SammenomKøgeNord


Den bedste reklame for din virksomhed er lokal reklame, der støtter lokale foreninger og gør livet lidt sjovere. Det gør vi. Se hvordan din virksomhed kan få synlighed og hjælpe lokallivet med mere kultur og fællesskaber.