Vedtægter GF mm

Generalforsamling 2024

D. 17. marts kl. 14.00
i Ølsemagle Sognegaard

Dagsorden


Jf. vores vedtægter skal generalforsamlingen indkaldels med en minimum en måneds varsel. Indkaldelse til generalforsamling bliver lagt på hjemmesiden.

Alle medlemmer har ret til at komme med forslag til dagsordenspunkter samt forslag til punkterne frem til
d. 9. marts 2023.
Skriv til sammenom@kulturfuglen.dk

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag til ændringer og vedtagelser
  1. Der er ikke modtaget indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af handlingsplan og budget
 7. Valg af formand, kasserer, og bestyrelsesmedlemmer 
 8. Valg af revisor
 9. evt.

Bilag: Regnskab og budget

Ølsemagle Sognegaard
Rishøjvej 1A, 4600 Køge

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller som revisor så giv gerne bestyrelsen besked og snak evéntuelt med en af bestyrelsesrepræsentanterne om posternes indhold og ansvar.